Jørgen huno rasmussen

  

Profil

Jørgen Huno Rasmussen, professionelt bestyrelsesmedlem. Bor ved Københavns Havn med ægtefælle Agnete Korsgaard, der er sygeplejerske. Sammen har vi to døtre, begge journalister.


Uddannelse

Civilingeniør på bygningsretningen ved Danmarks Tekniske Højskole (i dag DTU) i 1976, HD i Organisation ved Handelshøjskolen i København (i dag CBS) i 1977, Visiting Scholar ved Stanford University, Californien i 1978, Ph.D. i Construction Management ved Danmarks Tekniske Universitet i 1980.


Karriere

Projektleder hos A. Jespersen & Søn A/S fra 1979-1982. Leder af erhvervsbyggeri hos Chr. Islef & Co. A/S fra 1982-1983. I 1983 afdelingsleder i H. Hoffmann & Sønner A/S. Fra 1986-1988 udlandsdirektør i Hoffmann, og fra januar 1988 administrerende koncerndirektør samme sted. I perioden 2000-2003 tillige koncerndirektør i virksomheden Veidekke ASA i Oslo. Koncernchef for FLSmidth & Co. A/S fra januar 2004 til medio 2013. Bestyrelsesformand i Tryghedsgruppen smba, Trygfonden og Tryg Forsikring A/S 2013-2018. Adjungeret professor ved CBS i København fra 2013. Bestyrelsesformand i Lundbeckfonden og LFI A/S 2012-2020.


Øvrige tillidshverv

• Medlem af bestyrelsen for STIBOFONDEN og Stibo Holding A/S https://stibofonden.dk/
• Medlem af bestyrelsen for Aase og Jørgen Münters Fond
• Medlem af bestyrelsen for Haldor Topsøe A/S
• Medlem af bestyrelsen for Otto Mønsted A/S
• Medlem af bestyrelsen for Thomas B. Thriges Fond
• Næstformand for bestyrelsen for Terma A/S
• Medlem af bestyrelsen for Bladt Industries A/S
• Næstformand for bestyrelsen for Rambøll Group A/S

man

Jørgen Huno Rasmussen

Professionelt bestyrelsesmedlem


Født: 25. juni 1952 i Nørresundby

Uddannet: Civilingeniør, HD, Lic. Techn.

 

E-mail: j@huno.dk
Mobil: +4551507978